Privacy policy

Versiunea 1.2, valabilă începând cu 01 septembrie 2020.

1. Despre ce este vorba în această politică?

Această politică se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. ca persoană fizică. Această politică nu se aplică dacă prelucrăm date despre persoane juridice sau date anonime.

2. Cine prelucrează datele dvs. cu caracter personal?

„Operatorul“ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este SC PURATOS PROD SRL, cu sediul social în Șoseaua de Centură nr. 25, com. Tunari, jud. Ilfov, și înregistrată în registrul persoanelor juridice sub numărul J23/1532/2006, având cod unic de înregistrare RO 6865257, număr de telefon 021 529 49 49, e-mail info_romania@puratos.com.

3. Ce așteptări avem de la dvs.?

Ne așteptăm să ne comunicați doar datele cu caracter personal cu privire la dvs. Dacă doriți să ne comunicați, date cu caracter personal cu privire la alte persoane, atunci trebuie să vă asigurați că aveți dreptul să faceți acest lucru. De asemenea, ne așteptăm ca datele cu caracter personal pe care ni le comunicați să fie corecte și, dacă se schimbă anumite date, să ne informați cu promptitudine cu privire la această modificare. 

4. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal depind de modul în care intrați în contact cu noi.

Navigați pe site-ul nostru

 • Prelucrăm informații cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului nostru, pentru a ne aminti de alegerile dvs., pentru a gestiona și a îmbunătăți website-ul nostru. Puteți verifica  politica privind cookies pentru mai multe informații cu privire la aceasta.

Ne contactați (de exemplu, completând un formular pe website-ul nostru, trimițându-ne unui e-mail) 

 • Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a răspunde la și a vă gestiona solicitarea (de exemplu, solicitarea de informații, abonarea la newsletter-ul nostru, reclamația). Această prelucrare se bazează pe acordul dvs.

Creați un cont personal pe site-ul nostru sau cumpărați produse / servicii Puratos 

 • Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru managementul clienților, pe baza derulării contractului la care sunteți parte. Fără datele dvs. cu caracter personal, nu putem derula acest contract.
 • De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru comercializarea directă a produselor / serviciilor noastre, pe baza intereselor noastre legitime. Credem că este important să vă păstrăm pe dvs., în calitate de client al nostru, la curent cu privire la produsele / serviciile noastre. Această prelucrare poate presupune compilarea unui profil. Această profilare nu are niciun efect asupra dvs., cu excepția cazului în care această activitate de prelucrare ar putea duce la îmbunătățirea experienței clienților și a ofertelor personalizate, ceea ce reprezintă un avantaj pentru dvs. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop nu este o cerință și puteți contesta această prelucrare (a se vedea articolul 8 de mai jos).

Vă abonați la o activitate Puratos

 • Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când vă înregistrați pentru o activitate Puratos (de exemplu, un eveniment, un seminar sau un webinar) deoarece acest lucru este necesar pentru îndeplinirea acordului nostru cu dvs. pentru a organiza această activitate. Putem face acest lucru în colaborare cu parteneri comerciali cu care putem partaja datele dvs. pe baza interesului lor legitim de a ști cine se înregistrează. 
 • Putem folosi, de asemenea, datele dvs. personale pentru acțiuni de marketing direct pe baza intereselor noastre legitime. Considerăm că este important, în calitatea dvs. de clienți, să vă menținem informați despre activitățile noastre. Această procesare poate consta în crearea unui profil. Crearea unui profil nu vă afectează, cu excepția faptului că această procesare poate duce la o experiență îmbunătățită a clienților și oferte personalizate, ceea ce reprezintă un avantaj pentru dvs. Furnizarea datelor dvs. personale în acest scop nu este o cerință și vă puteți opune acestei prelucrări (a se vedea articolul 8 de mai jos).

În orice caz

 • Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru gestionarea conformității și a litigiilor (de exemplu, împiedicarea activităților ilegale, prevenirea abuzului asupra resurselor grupului Puratos, apărarea cererilor în justiție).
 • Putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal și prelucra datele agregate pentru cercetare și dezvoltare, pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, statistici privind vânzările, analiza pieței, dezvoltarea de produse / servicii). În cadrul grupului Puratos, considerăm că cercetarea și dezvoltarea pot duce la îmbunătățirea experienței clienților, îmbunătățirea produselor și inovarea, care vor ajuta persoanele interesate de produsele / serviciile noastre (cum ar fi clienții, distribuitorii, furnizorii și consumatorii finali). Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop nu este o cerință și puteți contesta această prelucrare (a se vedea articolul 8 de mai jos). Cercetarea și dezvoltarea pot presupune compilarea unui profil. Toate elementele de identificare, cum ar fi numele, adresa, etc., sunt eliminate. Această profilare nu are niciun efect asupra dvs., cu excepția cazului în care această activitate de prelucrare ar putea duce la îmbunătățirea experienței clienților, îmbunătățirea produselor și inovarea, ceea ce reprezintă un avantaj pentru dvs.
 • Puratos Group NV poate prelucra, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal în calitate de operator, la nivel de grup, pentru management și cercetare globale, pe baza intereselor sale legitime, ale celorlalte entități ale grupului și ale părților interesate. Considerăm că acest lucru este necesar pentru eficiența, consecvența și continuitatea operațiunilor grupului Puratos și pentru îmbunătățirea experienței clienților, îmbunătățirea produselor și inovarea, care vor ajuta persoanele interesate de produsele / serviciile noastre și, în cele din urmă, vor contribui la protejarea și promovarea intereselor economice, comerciale, sociale și financiare ale grupului Puratos. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop nu este o cerință și puteți contesta această prelucrare (a se vedea articolul 8 de mai jos).

5. Cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal?

Putem transfera datele dvs. cu caracter personal companiilor care fac parte din grupul Puratos, companiilor care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru și pentru noi (cunoscute ca „operatori“), instituțiilor științifice în contextul cercetării, terților atunci când există o obligație legală de a face acest lucru, partenerilor noștri comerciali (de exemplu, atunci când se organizează o activitate comună), precum și autorităților polițienești sau judiciare, la cererea acestora, dacă au dreptul să solicite datele cu caracter personal.

6. Sunt datele dvs. cu caracter personal transferate în afara Uniunii Europene?

Putem transfera datele dvs. cu caracter personal în țări din afara Uniunii Europene, inclusiv în Statele Unite. Fiecare transfer se va baza pe garanții adecvate (decizia de adecvare și / sau clauzele standard ale Comisiei Europene pentru protecția datelor). Dacă doriți să aflați cum să obțineți o copie a garanțiilor adecvate, ne puteți contacta la info_romania@puratos.com.

7. Pentru cât timp sunt păstrate datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât sunteți în contact cu noi (de exemplu, solicitați informații, cumpărați produsele / serviciile noastre, vă abonați la newsletter-ul nostru) și până la maximum 10 ani de la încheierea acestei relații.

8. Care vă sunt drepturile?

Ne puteți contacta pentru a vă exercita următoarele drepturi, în conformitate cu condițiile stabilite în legislația aplicabilă:

 • Retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost inițial bazată pe acordul dvs.
 • Accesul la, sau corectarea, ștergerea sau restricționarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Obiecția la orice prelucrare în scopuri de marketing direct și / sau orice prelucrare bazată pe interesele legitime ca bază pentru prelucrare (cum ar fi cercetarea, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor / serviciilor noastre).
 • Obținerea portabilității datelor dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați comunicat.

Vă puteți exercita unele dintre aceste drepturi prin intermediul setărilor din contul dvs. personal pe care îl aveți la noi (dacă aveți un astfel de cont personal).

Vă puteți exercita toate aceste drepturi contactând-ne la adresa info_romania@puratos.com.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.